Particulieren

Zorgvraagcentraal is opgericht door gespecialiseerd verpleegkundige van der Straaten. Haar doel is mensen te helpen door ze gebruik te laten maken van hun eigen kracht.


Wat mag u het verwachten. Een advies op maat met daarin:

  • Achtergrond informatie over uw aandoening
  • Gevolgen van een onvoldoende behandeling in uw persoonlijke situatie
  • Invloed van bepaalde factoren en hoe hiermee om te gaan
  • In kaart brengen van persoonlijke knelpunten en mogelijkheden
  • Mogelijkheid om met een freestyle libre inzicht krijgen in uw bloedglucose- waarden.
  • Verander mogelijkheden
  • Gezamenlijk plan opstellen met praktische voorbeelden
  • Haalbare doelen formuleren

Consulten

Kennismakingsconsult

Het eerste, kennismakingsconsult, is kosteloos, duurt 30 minuten. De eerste 20-25 minuten is voor gezamenlijke inventarisatie voor een behandelplan en 5-10 minuten voor administratieve handelingen. Dit persoonlijke concept behandelplan stuur ik naar u op, samen met de algemene voorwaarden*. Dit kan per post maar ook digitaal.

Vervolgconsult

Een vervolgconsult begint op het moment dat u akkoord gaat met het concept behandelplan. Hiervoor ontvang ik, binnen 14 dagen, van u het concept behandelplan en de algemene voorwaarden*, voorzien van datum en paraaf of handtekening, retour. Dit consult duurt in totaal 30 minuten; hiervan zijn 25 minuten een gesprek en 5 minuten (wettelijk verplichte) administratie in een dossier. Een vervolg consult is fysiek maar kan eventueel ook telefonisch. De tijd en kosten blijven gelijk.

Let op: De zorg die ik lever wordt, vooralsnog, niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Eenmalig consult

Naast een traject met begeleiding kunt u ook een eenmalig consult ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld als u wilt weten wat u met uw uitslagen van de flash glucose monitoring systeem (ook wel de freestyle libre genoemd) kunt doen. Of als u wilt weten hoe u, met praktische voorbeelden, zout in uw dagelijkse voeding kunt aanpassen of bepaalde vetten wilt vervangen. In dat geval vervalt het recht op een gratis 1e consult. U zal gevraagd worden om tijdens het consult de algemene voorwaarden te accepteren en de onderteken. Lees daarom voorafgaande aan een eenmalig consult deze voorwaarden door voordat u daadwerkelijk de afspraak heeft zodat u optimaal gebruik van uw tijd kan maken tijdens het consult.

Belangrijk om te weten:

Het kan voor u belangrijk zijn dat ik uw huisarts of specialist moet informeren over het verloop van onze behandeling en behaalde doelen. Er is een mogelijkheid dat u minder medicatie nodig heeft,. Voor het delen van informatie zal ik u toestemming vragen. Let wel, ben ik wettelijk verplicht uw huisarts/specialist te informeren als u in gevaar dreigt te komen. In dat geval kan ook zonder u toestemming. (zie algemene voorwaarden)

Bezoekadres

Serviceflat “Schinkelhoven”, meidoornveld 57, 2906 AA Capelle aan den IJssel

Samenvattend

Kennismakingsconsult: Gratis. 30 min (25 min gesprek 5 min dossier)
Vervolgconsult: € 30,00 30 min (25 min gesprek 5 min dossier)
Eenmalig consult: € 30.00 30 min (25 min gesprek 5 min dossier)

ontspannen

*Aan de algemene voorwaarden, zoals op deze website getoond, kunnen geen rechten verleend worden. De geldende algemene voorwaarden krijgt u bij een afspraak en zijn na ondertekening geldig. Indien u voor een eenmalig consult de actuele algemene voorwaarden wilt ontvangen kunt u die middels het contact aanvraag formulier op deze website opvragen.

Consult aanvraag formulier met Chapta